Utilização de Cookies e Política de Privacidade

ES: Por favor, haga uso del servicio de Google Translate para traducir este contenido en su idioma.
FR: Veuillez utiliser le service Google Translate pour traduire ce contenu dans votre langue.
EN: Please, make use of the Google Translate service in order to translate this content into your language.
PT: Por favor, faça uso do serviço Google Translate para traduzir este contenido para o seu idioma.

ÚS DE COOKIES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A continuació, es posa en coneixement la utilització de “cookies” i la política de privacitat que regeixen l’ús d’aquest lloc web:

 

UTILITZACIÓ DE COOKIES:

En cap cas s'utilitzen “cookies” per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari ni s'enregistren les seves adreces IP. L'ús de “cookies” es reserva exclusivament per a facilitar a l'usuari l'accessibilitat al lloc web i per a estadístiques.

En aquest lloc web no es recull cap dada personal sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers. Les dades que se sol·liciten als usuaris són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder proporcionar una resposta o una prestació de servei efectiva a l'usuari.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara en endavant la Llei de Protecció de Dades) i les seves posteriors modificacions, les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s’especifiqui en la llegenda adjunta a cada formulari.

Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei o informació requerida per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar amb finalitats diferents per a les quals han estat sol·licitades a l’Usuari.

L’OBAGA BLANCA, S.L. es compromet al compliment del seu deure de secret respecte de les dades de caràcter personal i la seva obligació de guardar-les, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractes o accés no autoritzat, sempre en funció de l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, de conformitat a allò establert per la Llei de Protecció de Dades que resulti d’aplicació, o bé formular qualsevol consulta i/o comentari personal a aquest respecte, sense que en cap cas aquest servei pugui suposar cap contraprestació. Aquests drets es podran exercir per mitjà de correu electrònic a info@obagablanca.com.

Tanmateix, L’OBAGA BLANCA, S.L. no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries genèriques que no hagin estat prèviament autoritzades pels usuaris.

 

L’OBAGA BLANCA, S.L. es reserva el dret a modificar aquest política en qualsevol moment.

L’accés a la pàgina Web de www.obagablanca.com implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

Qualsevol dubte o qüestió en relació a l’expressat anteriorment, ens poden contactar a info@obagablanca.com.

 

Hotel Obaga Blanca

Google Map Indicator
Localização Crtra. Del Forn, S/N
AD100 Canillo
PRINCIPAT D’ANDORRA
Telephone Icon
Telefone +376 751 200
Contate-Nos